"Het restaurant is definitief gesloten wegens ziekte van de gastvrouw"